Loading
« Zpět na reference

MUNI - Výuka projektového managementu

V roce 2021 mě zkontaktovala Laďka Zbiejczuk Suchá z KISKu Masarykovy Univerzity s žádostí o revizi obsahu předmětu Projektový management pro nadcházející semestry. Tehdejší obsah kurzu byl totiž dle vnímání akademických kolegů z MUNI poměrně zastaralý a jelikož si jej měli zapisovat studenti převážně z oboru Design služeb, bylo třeba kurz trochu osvěžit.

Z dob svého studia na Právnické fakultě MUNI, kdy jsem mimo jiné předmět Projektový management ze zvědavosti absolvoval, jsem si moc dobře pamatoval, co mi na předmětu nejvíce vadilo - drtivá převaha teorie a prakticky nulová reflexe reality.

V materiálech pro předmět, který měl být vyučovaný na KISKu, jsem na tyto věci narazil znovu a stejně. Kurz postavený skoro výhradně na teorii bez nějakých konkrétních tipů na klasické byznysové bolístky 21. století (např. jak efektivně řídit projekty, do nichž je zapojené IT).

Výsledkem mé revize byla poměrně extenzivní zpětná vazba k materiálům, na základě které se kolegové z KISKu rozhodli mě požádat, zdali bych předmět nemohl také přednášet. To pro mě byla výzva, kterou jsem se rozhodl přijmout.

Nebudu lhát - jedna věc je řídit projekty, jiná věc je dávat zpětnou vazbu k existujícímu obsahu... Ale být v roli člověka, který má systematicky a co nejvíce stravitelně předat informace o tom, jak projekty úspěšně řídit, dalším lidem, pro mě nebylo vůbec jednoduché.

I proto jsem přípravu předmětu vzal opravdu hodně vážně a kromě struktury nezůstal z předchozího předmětu na kameni kámen. Vytvořil jsem odznovu asi 160 stran A4 stravitelnou řečí psaných materiálů, které jsem rozdělil do devíti modulů.

Při tvorbě materiálů jsem vycházel z hypotézy, že nikdo z těch studentů si předmět nebude zapisovat s tím, že se chce stát projektovým manažerem. Tj. není potřeba se do hloubky zabývat řízením rizik, vysvětlovat RACI matici nebo nedejbože logický rámec projektu a další komplexní nástroje projektového řízení. Naopak jsem se více zaměřil na praktické situace - jak to chodí v projektových týmech, jak dobře spolupracovat s ajťáky, jaké digitální nástroje pro řízení projektů a projektovou kolaboraci používat atd. Tj. věci, které využije v profesním světe opravdu každý.

Výsledkem přípravy předmětu bylo nakonec devět modulů. V každém z modulů měli studenti na konci domácí úkol, který měli vypracovat a odevzdat. Co týden, to jeden modul.

Samotný semestr byl pak doplněn šesti 1,5-hodinovými online setkáními (celý předmět byl online). Pro každé setkání jsem přichystal nějaké praktické téma (např. rozbor projektu edalnice.cz nebo Fordlandia), zároveň jsem také na každém setkání diskutoval se studenty jejich výstupy z domácích úkolů.

Předmět byl pro jarní semestr 2022 připraven, zbývalo jej jen odučit. V tu chvíli jsem ještě nevěděl, zdali materiály budou pro studenty dostatečně pochopitelné a zdali úkoly nebudou příliš složité. Po prvních týdnech si ale vše sedlo a ukázalo se, že studenti materiály zvládají dobře a úkoly dokážou plnit dle očekávání. Někdo hůře, někdo lépe, ale nikdo se nezasekl s tím, že by netušil, co má dělat.

Protože si z Právnické fakulty pamatuji nepříliš osobní přístup (není se čemu divit, když je v ročníku několik stovek studentů), snažil jsem se ke každému studentovi přistupovat individuálně a dávat rozsáhlou zpětnou vazbu k jejich domácích úkolům. Na prvním online setkání jsem si od každého ze studentů vyžádal informaci o tom, proč si předmět zapsali, co dělají za práci a co očekávají, že si odnesou. Už tehdy se potvrdila má hypotéza, že žádný student si předmět vysloveně nezapsal, protože se chce stát projekťákem. Většina ze studentů chtěla opravdu jen lépe pochopit projektový management jako takový, získat pár tipů do praxe, naučit se být platnějším členem projektových týmů a vědět, jak lépe zvládat problémové situace, které v projektech nastávají.

V předmětu nakonec do konce zůstalo 16 studentů, 14 z nich předmět úspěšně zakončilo. Já osobně jsem předmětu věnoval něco přes 300 hodin (příprava asi 140 hodin, samotná realizace a hlavně zpětná vazba k domácím úkolům více než 160). Uřídit během semestru kvalitně projekty svých zákazníků a do toho věnovat desítky hodin týdně výuce bylo opravdu velké sousto, které jsem ale nakonec zvládl.

Pořád jsem si ale nebyl na sto procent jistý tím, jak studenti předmět hodnotí a jestli pro ně byl přínosný. Na konci posledního modulu jsem tedy studenty požádal o vyplnění formuláře zpětné vazby. Z deseti hodnocení, která jsem dostal, jsem si mohl být konečně jistý, že jsem celý předmět chytil za správný konec, protože všechna hodnocení byla zcela pozitivní.

 

Výběr hodnocení, která mě nadchnula nejvíce, přikládám níže:

 

 

 

 

 

 

 

 

Samozřejmě jsou ale i věci, které do příštího běhu chci zlepšit - např. se lépe vypořádat s agilně řízenými projekty (úkoly někdy počítaly pouze s waterfall projekty a tím pádem studenti, kteří si zvolili agilní řízení, občas museli improvizovat), znovu udělat proofread materiálů, některé úkoly trochu zjednodušit (práce s ganttem někdy trochu bolela) a snížit počet online setkání.

Suma sumárum si ale troufnu tvrdit, že se mi podařilo předmět posunout k lepšímu a že pro studenty, kterým děkuji za jejich účast v předmětu, byl užitečný a každý si odnesl to, co potřeboval. Jsem velmi řád, že rezonoval osobní přístup, rozsáhlá a praktická zpětná vazba a lidskou řečí psané výukové materiály - do toho všeho jsem nainvestoval nejvíce hodin a moc mě těší, že to byla dobrá investice.

 

Aktualizace k 19. 5. 2024: Kurz má za sebou 3 běhy a je stále velmi oblíbený:

 

MUNI - Výuka projektového managementu
MUNI - Výuka projektového managementu